Team Clinics

BASIC | FOLLOW UP | CHALLENGE | AFTER THE STORM

BASIC Proef het verschil

Wie – Voor teams die op ontspannen wijze eye openers willen krijgen rond de persoonlijke en gemeenschappelijke omgang met conflict, spanning en onderlinge wrijving.

Doel – Conflictpreventie

Hoe & wat – Je leert over conflictstijlen en (her)ontdekt je eigen conflictstijl. Je oefent allerlei vormen van feedback, als gever en als ontvanger. Je maakt kennis met de dans van begrip en onbegrip.

Resultaat – Inzicht in de waarde van verschil; ervaring met de positiviteit van onderlinge wrijving; commitment om je eigen conflictstijl verder te begrijpen en opbouwend in te zetten voor je team.

 

FOLLOW UP Het conflictvaardige team

Wie – Voor teams die het maximale willen halen uit hun onderlinge verschillen.

Doel – Conflictpreventie

Hoe & wat – Je gaat als team(lid) surfen op de golven van jullie creatieve energie, die zich soms vermommen als conflict(gedrag). Er wordt gewerkt aan het begrijpen van angst en van gevoelens van onveiligheid, waardoor juist een veilig en open klimaat kan ontstaan. Conflictvaardigheden worden praktisch getraind.

Resultaat – Inzicht in waarom angst voor conflict en conflictmijding vrijwel altijd conflict of conflictgedrag stimuleert; ervaring met de creatieve kracht die verborgen zit in conflict; commitment om de spanning en het verschil met elkaar aan te gaan en daar als team bedreven in te raken.

 

CHALLENGE Samen een concreet conflict aangaan

Wie – Voor teams die last hebben van conflict of conflictgedrag (energie- en creativiteitsverlies, onveilige sfeer, roddel, kliekjesvorming en dergelijke) en het conflict(gedrag) willen omzetten in een krachtige en positieve teamspirit.

Doel – Conflictoplossing en conflictbeheersing

Hoe & wat – Een stoomcursus over conflictstijlen en conflictvaardigheden die direct worden ingezet om het concrete conflict te begrijpen, eerlijk te ervaren, gemeenschappelijk te gaan delen en vervolgens actief om te gaan zetten in een krachtige leerervaring en een nieuw commitment aan het door ieder omarmde teamtakenpakket.

Resultaat – Inzicht in hoe het conflict de baas werd en hoe de regie weer terug kan komen; ervaring met jouw eigen uitdaging in het conflict en hoe je op veilige wijze (voor jezelf en ook de anderen) de beste versie van jezelf kan laten zien; commitment om het conflict niet de regie te geven maar vanuit je eigen positiviteit een bijdrage te leveren aan een veilig en eerlijk team.

 

AFTER THE STORM Positief verder na een energieverslindend conflict

Wie – Voor teams die last hebben gehad van conflict of conflictgedrag en, uit angst voor conflict, kans lopen op herhaling of uitputting.

Doel – Conflictverwerking (nafase)

Hoe & wat – Door bewust met elkaar stil te staan bij de heftige periode krijgen jullie als team de gelegenheid te komen tot daadwerkelijke ‘closure’ van deze periode. In feite neem je als team afscheid van wat je gezamenlijk achter je wilt laten, en ga je actief en doelbewust vieren wat er goed ging. Het verleden bewust achterlaten, trots zijn op je team in het hier en nu, hoopvol uitzien naar een nieuwe periode als team.

Resultaat – Inzicht in hoe je als team de ‘traumatische ervaring’ van een heftig conflict kunt verwerken; ervaring opdoen in het doelbewust inzetten van het verschil tussen toen, nu en later; commitment om als team(lid) na een intensieve collectieve verlieservaring doelbewust te werken aan ‘closure’ en het gezamenlijk (niemand uitgezonderd) en ritueel instappen in een nieuwe hoopvolle periode.

Team Clinics

Family Clinics

BASIC | FOLLOW UP | CHALLENGE | SPECIAL MOMENT | WARM AFSCHEID | GOOD HERITAGE

BASIC Proef het verschil

Wie – Voor families die op ontspannen wijze eye openers willen krijgen rond de persoonlijke en gemeenschappelijke omgang met conflict, spanning en onderlinge wrijving.

Doel – Conflictpreventie

Hoe & wat – Je leert over conflictstijlen en (her)ontdekt je eigen conflictstijl. Je oefent allerlei vormen van feedback, als gever en als ontvanger. Je maakt kennis met de dans van begrip en onbegrip.

Resultaat – Inzicht in de waarde van verschil; ervaring met de positiviteit van onderlinge wrijving; commitment om je eigen conflictstijl verder te begrijpen en opbouwend in te zetten voor je familie.

 

FOLLOW UP De conflictvaardige familie

Wie – Voor families die het maximale willen halen uit hun onderlinge verschillen.

Doel – Conflictpreventie

Hoe & wat – Je gaat als familie(lid) surfen op de golven van de creatieve en verbindende energie, die zich soms vermommen als conflict(gedrag). Er wordt gewerkt aan het begrijpen van angst en van gevoelens van onveiligheid, waardoor juist een veilig en open klimaat kan ontstaan. Conflictvaardigheden worden praktisch getraind.

Resultaat – Inzicht in waarom angst voor conflict en conflictmijding vrijwel altijd conflict of conflictgedrag stimuleert; ervaring met de creatieve kracht die verborgen zit in conflict; commitment om de spanning en het verschil met elkaar aan te gaan en daar als familie bedreven in te raken.

 

CHALLENGE Alles op tafel

Wie – Voor families die last hebben van conflict of conflictgedrag (energie- en creativiteitsverlies, onveilige sfeer, roddel, kliekjesvorming en dergelijke) en het conflict(gedrag) willen omzetten in een krachtige en positieve familyspirit.

Doel – Conflictoplossing en conflictbeheersing

Hoe & wat – Een stoomcursus over conflictstijlen en conflictvaardigheden die direct worden ingezet om het concrete conflict te begrijpen, eerlijk te ervaren, gemeenschappelijk te gaan delen en vervolgens actief om te gaan zetten in een krachtige leerervaring en een nieuw commitment aan het door ieder nagestreefde warme familiegevoel.

Resultaat – Inzicht in hoe het conflict de baas werd en hoe de regie weer terug kan komen; ervaring met jouw eigen uitdaging in het conflict en hoe je op veilige wijze (voor jezelf en ook de anderen) de beste versie van jezelf kan laten zien; commitment om het conflict niet de regie te geven maar vanuit je eigen positiviteit een bijdrage te leveren aan een veilige en eerlijke familie.

 

SPECIAL MOMENT In harmonie mijlpalen vieren

Wie – Voor families die iets moois en/of dierbaars te vieren hebben (jubileum, geboorte, mijlpaal in het leven) en tegelijk niet onder stoelen of banken willen steken dat er verdriet, gemis of ook onenigheid onderling is.

Doel – Vieren van het goede, zonder dat het onecht wordt

Hoe & wat – In open contact met wat schuurt en pijn doet, vieren wat er goed en mooi is. Actief leren benoemen en ervaren van het ‘en tegelijk’: van lijden en geluk, van verlies en nieuwe hoop, van samen en alleen.

Resultaat – Inzicht in hoe het ‘en tegelijk’ werkt en hoe je dit persoonlijk en als familie je eigen kan maken; ervaring opdoen met de diepte van vieren van het goede, zonder ontkenning van het mindere/slechte; commitment aan een familiecultuur van open en eerlijke dankbaarheid en blijdschap.

 

WARM AFSCHEID Het leven omarmen in het zicht van de dood

Wie – Voor families van wie een familielid ernstig ziek is of om een andere reden zijn of haar einde nadert en met elkaar een moment van geluk en liefde willen delen.

Doel – Het leven omarmen in het zicht van de dood

Hoe & wat – In open contact met het naderend afscheid, het familielid open en warm vergezellen in zijn of haar laatste levensfase. Vieren, herinneren en gedenken van het goede. Wat nooit gezegd is maar wel gezegd moet worden, leren uiten – met respect voor jezelf, de ander en de hele familie. Juist nu het nog kan met elkaar het moeilijke gesprek aangaan om ervoor te zorgen dat ieder in vrede zijn weg kan gaan.

Resultaat – Inzicht in hoe je stil kan staan bij de naderende dood en het naderende verlies, en tegelijk het goede en mooie met elkaar kan vieren;  ervaring met ‘creating memories’ en contact maken met alles wat er is (verdriet en blijdschap, zorgen en geluk); commitment aan een familiecultuur waarbij je lastige en moeilijke momenten, contacten of gesprekken niet uit de weg gaat of hoeft te gaan.

 

GOOD HERITAGE Een goed gezamenlijk gesprek met uw erfgenamen

Wie – Voor een erflater die zijn erfgenamen in alle opzichten een goede nalatenschap wil meegeven, en wil voorkomen dat er rondom de feitelijke erfenis conflict ontstaat.

Doel – Conflictpreventie en verwachtingenmanagement

Hoe & wat – Als familie sta je bewust stil bij de doorgaande lijn van generaties en benoem en vier je wat er wordt overgedragen van oudere op jongere; en tegelijk krijgt de positieve impact van de jeugd op de volwassenen ruime aandacht. Nalatenschap als breed gedeelde familie-ervaring helpt lastige gesprekken over de letterlijke erfenis positief en constructief met elkaar aan te gaan. Je leert als familie de fysieke erfenis te plaatsen in het bredere en diepere verband van ‘beleefde nalatenschap’ – je eigen bestaan is het kostbaarste geschenk van jou aan de erflater. De fysieke erfenis mag daar een illustratie of symbolische bevestiging van zijn.

Resultaat – Inzicht in de loop van je eigen emoties en die van anderen als het gaat om ‘erven’ van de erflater; ervaring krijgen met als familie een goed gesprek voeren over heel spannende onderwerpen, waar normaal een taboe op rust; commitment als familie aan ‘beleefde nalatenschap’, zelf de erfenis te zijn van de erflater. En tot slot: zeer concrete afspraken over hoe alles zal gaan rond de erfenis.

Family Clinics