BASIC Proef het verschil

Wie – Voor teams die op ontspannen wijze eye openers willen krijgen rond de persoonlijke en gemeenschappelijke omgang met conflict, spanning en onderlinge wrijving.

Doel – Conflictpreventie

Hoe & wat – Je leert over conflictstijlen en (her)ontdekt je eigen conflictstijl. Je oefent allerlei vormen van feedback, als gever en als ontvanger. Je maakt kennis met de dans van begrip en onbegrip.

Resultaat – Inzicht in de waarde van verschil; ervaring met de positiviteit van onderlinge wrijving; commitment om je eigen conflictstijl verder te begrijpen en opbouwend in te zetten voor je team.

 

FOLLOW UP Het conflictvaardige team

Wie – Voor teams die het maximale willen halen uit hun onderlinge verschillen.

Doel – Conflictpreventie

Hoe & wat – Je gaat als team(lid) surfen op de golven van jullie creatieve energie, die zich soms vermommen als conflict(gedrag). Er wordt gewerkt aan het begrijpen van angst en van gevoelens van onveiligheid, waardoor juist een veilig en open klimaat kan ontstaan. Conflictvaardigheden worden praktisch getraind.

Resultaat – Inzicht in waarom angst voor conflict en conflictmijding vrijwel altijd conflict of conflictgedrag stimuleert; ervaring met de creatieve kracht die verborgen zit in conflict; commitment om de spanning en het verschil met elkaar aan te gaan en daar als team bedreven in te raken.

 

CHALLENGE Samen een concreet conflict aangaan

Wie – Voor teams die last hebben van conflict of conflictgedrag (energie- en creativiteitsverlies, onveilige sfeer, roddel, kliekjesvorming en dergelijke) en het conflict(gedrag) willen omzetten in een krachtige en positieve teamspirit.

Doel – Conflictoplossing en conflictbeheersing

Hoe & wat – Een stoomcursus over conflictstijlen en conflictvaardigheden die direct worden ingezet om het concrete conflict te begrijpen, eerlijk te ervaren, gemeenschappelijk te gaan delen en vervolgens actief om te gaan zetten in een krachtige leerervaring en een nieuw commitment aan het door ieder omarmde teamtakenpakket.

Resultaat – Inzicht in hoe het conflict de baas werd en hoe de regie weer terug kan komen; ervaring met jouw eigen uitdaging in het conflict en hoe je op veilige wijze (voor jezelf en ook de anderen) de beste versie van jezelf kan laten zien; commitment om het conflict niet de regie te geven maar vanuit je eigen positiviteit een bijdrage te leveren aan een veilig en eerlijk team.

 

AFTER THE STORM Positief verder na een energieverslindend conflict

Wie – Voor teams die last hebben gehad van conflict of conflictgedrag en, uit angst voor conflict, kans lopen op herhaling of uitputting.

Doel – Conflictverwerking (nafase)

Hoe & wat – Door bewust met elkaar stil te staan bij de heftige periode krijgen jullie als team de gelegenheid te komen tot daadwerkelijke ‘closure’ van deze periode. In feite neem je als team afscheid van wat je gezamenlijk achter je wilt laten, en ga je actief en doelbewust vieren wat er goed ging. Het verleden bewust achterlaten, trots zijn op je team in het hier en nu, hoopvol uitzien naar een nieuwe periode als team.

Resultaat – Inzicht in hoe je als team de ‘traumatische ervaring’ van een heftig conflict kunt verwerken; ervaring opdoen in het doelbewust inzetten van het verschil tussen toen, nu en later; commitment om als team(lid) na een intensieve collectieve verlieservaring doelbewust te werken aan ‘closure’ en het gezamenlijk (niemand uitgezonderd) en ritueel instappen in een nieuwe hoopvolle periode.